CZ EN
Maska
01 02 03 04

Ctíme dlouholetou tradici v dřevařské výrobě

SUBLIMA CZ, s.r.o. patří k jednomu ze dvou dominantních výrobců impregnovaných dřevěných výrobků na českém trhu. Technologií tlakové impregnace vyrábíme především pražce pro železnici, sloupy a palisády. Areál je také vybaven celou řadou podpůrných technologií jako je peletkárna, loupačka, katrová pila, pásová pila, sušárna a truhlárna. Z naší výroby vzniká odpadní pilina a dřevní štěpka, se kterou obchodujeme, a která je dále používána pro ekologické energetické využití.

CERTIFICATION

EN plus A1 2017.pdf Ekolog.topné dřevní pelety 15 kg.pdf DE EN plus A1 2017.pdf EN EN plus A1 2017.pdf SUBLIMA CZ_CoC_DE.PDF SUBLIMA CZ_CoC_EN.PDF CoCZ CoCZ CoCZ SUBLIMA CZ_CoC_CZ.PDF CoCZ System environm. manag..pdf System managementu bezpecnosti.pdf System managementu kvality.pdf SUBLIMA CZ_CoC_CZ.PDF SUBLIMA CZ_CoC_DE.PDF SUBLIMA CZ_CoC_EN.PDF Certifikát SUBLIMA - čj.pdf Certifikát SUBLIMA - aj.pdf Certifikát SUBLIMA - nj.pdf Certifikat vyrobku - drevene impregnovane sloupy venkovniho vedeni.pdf Osvedceni o shode rizeni vyroby 2014.pdf